بازم یه غروبه دیگه تو نیستی پیشم یه گوشه تنها با غمهام

نگام هر روز به دره اما نمیای یخ زده اشکام رو گونه هام

میدونم نمیدونی میدونم که دیگه دوسم نداری

یکی دیگه پیدا شده تو زندگیت میری تنهام میذاری

میدونم دلت با من نیست پیشه چشمایه دیگست

میدونم این آخرین باریه که قلبت افسردست

برو با اون خوش باش بذار دلو تنهاش

نمیخوام بمونی عمری با اگرو ای کاش

برو با اون خوش باش بذار دلو تنهاش

نمیخوام بمونی عمری با اگرو ای کاش

شعر آهنگ جدید یاشار نقیب سادات برو

بازم یه غروبه دیگه تو نیستی پیشم

یه گوشه تنها با غمهام

نگام هر روز به دره اما نمیای

یخ زده اشکام رو گونه هام

میدونم نمیدونی میدونم

که دیگه دوسم نداری

یکی دیگه پیدا شده تو زندگیت

میری تنهام میذاری

میدونم دلت با من نیست

پیشه چشمایه دیگست

میدونم این آخرین باریه که قلبت افسردست

برو با اون خوش باش

بذار دلو تنهاش

نمیخوام بمونی عمری

با اگرو ای کاش

برو با اون خوش باش بذار دلو تنهاش

نمیخوام بمونی عمری با اگرو ای کاش