متن آهنگ جدید محسن سلطان تبار پازل

بازم شب اومدو منو یه دریا خاطره یه بغض که رو گلوم همیشه حاضره

میشد به جایه اشک تو باشی تو چشام نبندی چشمتو به رویه رد پام

میام سراغه تو بازم میامو با تو میسازم

اگه نشه دلت رو برد بهت هزار بار میبازم

میام سراغه تو بازم میامو با تو میسازم

اگه نشه دلت رو برد بهت هزار بار میبازم

شعر آهنگ جدید محسن سلطان تبار پازل

جدایی واسه ما یه درد مشترک شده دله تو هم الان ترک ترک شده

منو تو پازلیم غرورو جا بذار دلت رو ساده تر کنار من بیار

میام سراغه تو بازم میامو با تو میسازم

اگه نشه دلت رو برد بهت هزار بار میبازم

میام سراغه تو بازم میامو با تو میسازم

اگه نشه دلت رو برد بهت هزار بار میبازم

میام سراغه تو بازم میامو با تو میسازم اگه نشه دلت رو برد بهت هزار بار میبازم

میام سراغه تو بازم میامو با تو میسازم اگه نشه دلت رو برد بهت هزار بار میبازم