متن آهنگ جدید عرفان و دایان برگرد خونه

سنگینیه سیگارو حس میکنم روی لب حست حکاکی روی قلبم مثله اسمه روی قبر

چون که ما مردیمو هنوز حست مونده توی من یخ زدم این پایین فقط بالا میرم روی برف

اوه چه بد خو چه بد همه دلخوشن بپرسن از این یک سالو خورده ای که گذشت از کوچ من

سوار ارزوهامون بودیم بدون سودی افتادم نفهمیدم عشقمون از کدوم کوچه رفت

ولی خوب که رفت لازم بود که خوب بشم آره خوب بشم آروم بشم

خستم از بس همه پرسیدن دیگه از کوی من

چرا عرفان تو نمینویسی مثله روز قبل

اخه خبر ندارین شما از شب و روز من

همه چیزو شستم گزاشتم کنار با یه

به هر دری میزنی درا بستن

درا بستن آره اوه چه بد

آره بسوز مثله یه کوره پس

چشام کوره پس

چون که ندیدیم این چند ماهه چه جور بم گذشت

شعر آهنگ جدید عرفان و دایان برگرد خونه

سیگار و صندلی و تیک تیک ساعت دوستت دارم تو رو یه تیکه کاغذ

شیکستی قلبمو شد تیکه تیکه راحت ببین بدون تو نمیتونم آخه نیست دیگه طاقت

کنار قاب عکسمون کنار تلفن بهت میگفتم نرو بمون حوصله کن

تموم میشه این مشکلات کم گله کن منو تو میخندیم بعدش باهم یه دله پر

یه دله پر

سیگارا میان بیرون از تو پاکت دونه دونه

تو نیستی و الان بی تو خونه سوت و کوره

دلم شکسته بی تو بدجور خونه

بیشتر ازاین نمیتونه برگرد به این خونه

چمدون توی دست ایستادی دمه در

ریمل چشمت پاشیده رو چشم تر

سنگینی این نگاه تو فشاری روی قلب

فشار چندتا دیوار انگاری روی من

سنگینی سیگار حس میکنم روی لب سنگینی سیگار حس میکنم روی لب

سنگینی سیگار حس میکنم روی لب سنگینی سیگار حس میکنم روی لب

سنگینی سیگار حس میکنم روی لب سنگینی سیگار حس میکنم روی لب