متن آهنگ جدید زانیار خسروی جاذبه

تو میگیره حست منو میمیره حسم نرو

ناخود آگاه سمتت میام بدونه اینکه خودم بخوام

جالبه این حسه جاذبه

تو چشمات آرامشه محضه کنارت دارم حسه خلسه

جالبه این حسه جاذبه

من با چشم بسته با فکرو ذهن خسته

هر جوری که هستش باز سمتت میام

خورشید نباشه دنیا ازهم بپاشه

هرجوری که باشه باز سمتت میام

تو میگیره حست منو میمیره حسم نرو

شعر آهنگ جدید زانیار خسروی جاذبه

مهم نیست کیا با ما بدن ما یه روحیم تو دو تا بدن

جالبه این حسه جاذبه

یه دنیا خوشبختی تو راهه فاصله بینه ما کوتاهه

جالبه این حسه جاذبه

من با چشم بسته با فکرو ذهن خسته

هر جوری که هستش باز سمتت میام

خورشید نباشه دنیا ازهم بپاشه

هرجوری که باشه باز سمتت میام

تو میگیره حست منو میمیره حسم نرو

تو میگیره حست منو

میمیره حسم نرو