متن آهنگ جدید اندی خونه ی خالی

هر روز میام تو کوچتون دنباله جایه پایه تو

تنها قدم هایه منو سنگ فرش این پیاده رو

میام تویه کوچه ی تو کوچه که خالی از توئه

اما هنوز تویه هواش عطرو خیالی از توئه

میام دم خونه ی تو خونه ای که رفتی از اون

درمیزنمو میدونم هیچکسی نیست تو خونتون

رو پله هایه خونتون با خوش خیالی میشینم

پشت در بسته ی این خونه ی خالی میشینم

رو پله های خونتون میرم تو فکر اون روزا

یادم میاد کنار تو چه خوب بودن گذشته ها

چه خوب بودن گذشته ها

شعر آهنگ جدید اندی خونه ی خالی

دلم میگه یه روزی باز میای کنار پنجره

خوب میدونی که عاشقت پشت دره منتظره

خبر داری تویه حیاط گلایه باغچه خشکیدن

پروانه ها پر زدنو کبوترا پر کشیدن

خبر داری که بعد تو به روز من چی اومده

شاید بهت گفته کسی این روزا حاله من بده

خبر داری همه میگن بعد تو دیوونه شدم

با بی کسی همسایه و با غصه همخونه شدم

با غصه همخونه شدم

رو پله های خونتون با خوش خیالی میشینم

پشت در بسته ی این خونه ی خالی میشینم

رو پله های خونتون میرم تو فکر اون روزا

یادم میاد کنار تو چه خوب بودن گذشته ها

چه خوب بودن گذشته ها